Rozwiązanie Stowarzyszenia Przyjaciół SKOK im. Królowej Jadwigi
2019-07-19
W zakładce "dokumenty" został udostępniony nowy dokument do pobrania.
2018-05-25
Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną pod poniższym linkiem.
2016-06-01
W zakładce "dokumenty" umieszczono dokument: Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej kasy
2015-03-18
Pożyczka odnawialna "Doskonała Linia Pożyczkowa"
tabela oprocentowań
okres oprocentowanie opłata przygotowawcza prowizja

12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok

10%, zmienne, nie wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych

0% 6% od kwoty przyznanego limitu

 

- prowizja potrącana dopiero momencie pierwszego załużenia; masz linie a nie korzystasz - nie płacisz,

- spłata pożyczki następuje w postaci comiesięcznych wpłat na rachunek w wysokości nie mniejszej niż 3%

  wykorzystanej kwoty pożyczki powiększonej o należne odsetki, liczonej według stanu na koniec miesiąca

  poprzedzającego wpłatę

- prowizja za przedłużenie umowy o linię pożyczkową wynosi 3% od kwoty objętej umową

 

© Copyright SKOK im. Królowej Jadwigi 2011 - Design&Engine - strony www - FineCMS.pl